Máy thử độ tan rã thuốc viên PTZ DIST3. Máy thử độ tan rã thuốc viên PTZ DIST3.

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ THUỐC VIÊN 3 GIỎ
Model : DIST 3
Hãng sản xuất: Pharmatest - Đức
Phù hợp tiêu chuẩn Dược điển Mỹ/Châu Âu

S000018 Disintegration Testing Quantity: 0 Cái

Máy thử độ tan rã thuốc viên PTZ DIST3.

  • MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ THUỐC VIÊN 3 GIỎ
    Model : DIST 3
    Hãng sản xuất: Pharmatest - Đức
    Phù hợp tiêu chuẩn Dược điển Mỹ/Châu Âu


  •  

Nhà cung cấp
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 - Thời gian cài đặt 1 giây đến 59giờ , 59phút , 59giây .
 - Cuối chu trình, máy nâng giỏ lên
 - Thời gian tan rã thể hiện trên màn hình LED
 - Hệ gia nhiệt bao gồm bộ phận bảo vệ quá nhiệt, và bơm tuần hoàn để làm ổn định nhiệt độ trong bình điều nhiệt .
 - Nhiệt kế dùng để kiểm tra nhiệt độ bể điều nhiệt va môi trường .
 - Nhiệt độ bể được điều chỉnh bằng một biến thế  trong khoảng 30 - 45°C .Có hệ thống bảo vệ quá nhiệt tự động
 - Thời gian tan rã có thể cài đặt trong khoảng 1giây đến 59 giờ, 59phút, 59giây
 - Số giỏ:  3
 - Chính xác nhiệt độ : ± 0.5°C
 - Tốc độ nhịp: 30 lần/ phút
 - Độ chính xác : ±1 lần
 - Bể điều nhiệt : ống gia nhiệt và có bơm tuần hoàn
 - Thiết bị đươc thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn châu Âu (EEC norms for EMC and CE standard), và tiêu chuẩn về an toàn thiết bị DIN EN61010-ICE 1010

130.51 KB
     

 

Products in this Category

Máy thử độ tan rã thuốc đạn PTS-3E
MÁY THỬ ĐỘ RÃ THUỐC ĐẠN
Model : PTS 3E
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 
Máy thử độ tan rã thuốc viên PTZS

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ THUỐC VIÊN
Model : PTZ S
Hãng sản xuất: Pharmatest - Đức
Phù hợp tiêu chuẩn Dược điển Mỹ/Châu

Máy thử độ tan rã thuốc viên bán tự động PTZ AUTO 1- 1 GIỎ
MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG   - 1 GIỎ
Model : PTZ AUTO 1
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 
Máy thử độ tan rã thuốc viên bán tự động PTZ AUTO 2 - 2 GIỎ

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG   - 2 GIỎ
Model : PTZ AUTO 2
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

Máy thử độ tan rã thuốc viên bán tự động PTZ AUTO 3 - 3 GIỎ

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG   - 3 GIỎ
Model : PTZ AUTO 3
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

Máy thử độ tan rã thuốc viên bán tự động PTZ AUTO 4 - 4 GIỎ

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG   - 4 GIỎ
Model : PTZ AUTO 4
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

Máy thử độ tan rã thuốc viên tự động hoàn toàn PTZ AUTO 1EZ - 1 GIỎ

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN  - 1 GIỎ
Model : PTZ AUTO 1EZ
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

Máy thử độ tan rã thuốc viên tự động hoàn toàn PTZ AUTO 2EZ - 2 GIỎ

MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN  - 2 GIỎ
Model : PTZ AUTO 2EZ
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second