Bộ dung dịch chuẩn Bộ dung dịch chuẩn

BỘ KÍNH LỌC
Hãng: Hellma – Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

S000130 Absorption Cells Quantity: 0 Cái

Bộ dung dịch chuẩn

  • BỘ KÍNH LỌC
    Hãng: Hellma – Đức

    The product is exclusive distributed by Viet Anh.


Description

Dùng để kiểm tra:

- Độ chính xác trắc quang (Dùng cho vùng Vis)

- Độ chính xác bước sóng 

Technical data

Spare part

Downloads

6.72 MB

Q&A

 

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


Supplier

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second