MÁY THỬ ĐỘ VỠ VỤN VÀ MÀI MÒN THUỐC VIÊN PTF 20 E/ER MÁY THỬ ĐỘ VỠ VỤN VÀ MÀI MÒN THUỐC VIÊN PTF 20 E/ER MÁY THỬ ĐỘ VỠ VỤN VÀ MÀI MÒN THUỐC VIÊN
Model : PTF 20ER
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 
Nguồn điện: 220V-50Hz
S000029 Manual Friability Testing Quantity: 0 Cái

MÁY THỬ ĐỘ VỠ VỤN VÀ MÀI MÒN THUỐC VIÊN PTF 20 E/ER

  • MÁY THỬ ĐỘ VỠ VỤN VÀ MÀI MÒN THUỐC VIÊN
    Model : PTF 20ER
    Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 
    Nguồn điện: 220V-50Hz


  •  

Nhà cung cấp
 
Tốc độ có thể thay đổi được : 20 -70 vòng phút
Độ chính xác tốc độ mỗi phút: ±1 vòng / phút
Thời gian cài đặt: 1- 9999 second
Vòng quay: 1-9999rev
Thiết bị được tuân theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của: UPS/EP va EEC norms for EMC và CE, tiêu chuẩn an toàn DIN EN61010-IEC 1010
Có thể cài đặt thời gian cho máy hoạt động hoặc là cài đặt số vòng quay.
90.35 KB
     

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second