MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG C 6000 ISOPERIBOL PACKAGE 1/12
Ứng dụng:          Trong lĩnh vực nghiên cứu, hoá học, hoá sinh
Model:                 C 6000 Isoperibol Package 1/12
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG  C 6000 ISOPERIBOL 1/10
Model:                                C6000 isoperibol 1/10
Hãng sản xuất:                  IKA

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG C 6000 GLOBAL STANDARDS PACKAGE 1/12
Model:                 C 6000 Global Standarss Package 1/12
Hãng sản xuất:   IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG C 6000 GLOBAL STANDARDS PACKAGE 1/10
Model:                 C 6000 Global Standards Package 1/10
Hãng sản xuất    IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

Máy Đo Nhiệt Lượng C 1

Ứng dụng :         Công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, nghiên cứu...
Model:                 C 1
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

Máy Khuấy Từ IKA Plate (RCT digital)
Kỹ thuật:            Khuấy từ gia nhiệt
Model:                IKA Plate
Hãng sản xuất:  IKA - Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt IKA C-Mag HS 7 Control
Kỹ thuật phân tích:  Khuấy từ gia nhiệt
Model:                       C-Mag HS 7 Control
Hãng sản xuất:         IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt VELP AREC.X
Ứng dụng:           Trong lĩnh vực y tế, khoa học và nghiên cứu
Model:                  AREC.X
Hãng sản xuất:    VELP- Ý.
MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT RET control-visc

Kỹ thuật:                    Khuấy từ gia nhiệt
Model:                        RET control-visc
Hãng sản xuất:          IKA - Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT RH basic

Kỹ thuật:                    Khuấy từ gia nhiệt
Model:                        RH basic
Hãng sản xuất:          IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ 10 VỊ TRÍ RT 10

Kỹ thuật:                    Khuấy từ gia nhiệt
Model:                        RT 10
Hãng sản xuất:          IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ 5 VỊ TRÍ RT 5

Kỹ thuật:                    Khuấy từ gia nhiệt
Model:                        RT 15
Hãng sản xuất:          IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ MIDI MR 1 DIGITAL

Kỹ thuật :                   Khuấy từ không gia nhiệt
Model:                        Midi MR 1 digital
Hãng sản xuất:          IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ KMO 2 basic

Kỹ thuật phân tích:  Khuấy từ không gia nhiệt
Model:                       KMO 2 basic
Hãng sản xuất:         IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT 15 VỊ TRÍ RO 15

Kỹ thuật phân tích:   Khuấy từ không gia nhiệt
Model:                        RO 15
Hãng sản xuất:          IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA EUROSTAR 200 DIGITAL

Ứng dụng:             Dùng cho phòng thí nghiệm công suất lớn
Model:                    EUROSTAR 200 DIGITAL
Hãng sản xuất:      IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA EUROSTAR 100 DIGITAL

Model:                  EUROSTAR 100 DIGITAL
Hãng sản xuất:    IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA EUROSTAR 60 DIGITAL
Model:                  EUROSTAR 60 DIGITAL
Hãng sản xuất:    IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA RW 47 DIGITAL
Model:                 RW 47 Digital
Hãng sản xuất:   IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA EUROSTAR 40 DIGITAL

Model:                EUROSTAR 40 DIGITAL
Hãng sản xuất:  IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA RW 28 DIGITAL
Model:.                 RW 47 Digital
Hãng sản xuất:    IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY KHUẤY ĐŨA RW 20 DIGITAL

Model:                 RW 20 Digital
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

VORTEX GENIUS 3

MÁY LẮC VORTEX 
Hãng sản xuất: IKA - ĐỨC
Model: VORTEX GENIUS 3

MÁY LẮC VORTEX MS 3 BASIC
Model:                 MS 3 Basic
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY LẮC TRÒN MTS 2/4 DIGITAL

Model:                 MTS 2/4 DIGIITAL
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC VORTEX MS 3 DIGITAL

Model:                 MS 3 Digital
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC VÒNG KS 130 Basic

Model:                 KS 130 Basic
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC VÒNG KS 260 BASIC

Model:                 KS 260 Basic
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC NGANG HS 260 CONTROL

Model:                 HS 260 Control
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

HS 501 digital

MÁY LẮC NGANG
Hãng sản xuất:  IKA - ĐỨC

MÁY LẮC TRÒN KS 3000 IC CONTROL
Model:                  KS 3000 IC Control
Hãng sản xuất:   IKA- Đức
Nước sản xuất:  Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC TRÒN KS 4000 IC CONTROL
Model:                 KS 4000 IC Control
Hãng sản xuất:   IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY LẮC ỔN NHIỆT KS 4000 i CONTROL
Model:                 KS 4000 i Control 
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Lắc Vòng KS 3000 i Control
Ứng dụng:          Trong lĩnh vực y tế, sinh học...
Model:                 KS 3000 i CONTROL
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY ĐỒNG HÓA T 18 DIGITAL ULTRA-TURRAX®
Model:                 T 18 DIGITAL ULTRA-TURRAX
Hãng sản xuất:   IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY ĐỒNG HÓA T 25 DIGITAL ULTRA-TURRAX®

Model:                 T 25 DIGITAL ULTRA-TURRAX®
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY ĐỒNG HÓA T 50 BASIC ULTRA-TURRAX®

Model:                 T 50 BASIC ULTRA-TURRAX®
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

Máy Đồng Hóa T 65 Digital ULTRA-TURRAX®
Ứng dụng:          Trong lĩnh vực thực phẩm, hoá học, môi trường, dược phẩm...
Model:                 T 65 DIGITAL ULTRA-TURRAX®
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Đồng Hóa Mẫu T 65 Basic ULTRA-TURRAX®
Ứng dụng:          Trong lĩnh vực thực phẩm, hoá học, môi trường, dược phẩm...
Model:                 T 65 BASIC ULTRA-TURRAX®
Hãng sản xuất:   IKA-Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Đồng Hóa Mẫu T 50 Digital ULTRA-TURRAX
Ứng dụng:          Trong lĩnh vực thực phẩm, hoá học, môi trường, dược phẩm...
Model:                 T 50 DIGITAL ULTRA-TURRAX
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY NGHIỀN ÔNG TUBE MILL CONTROL
Model:                 Tube Mill Control
Hãng sản xuất:    IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY NGHIỀN MF 10 BASIC

Tính năng kỹ thuật:    Nghiền liên tục với khoảng tốc độ 3500 - 6000 vòng / phút
Model:                          MF 10 Basic
Hãng sản xuất:            IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 FLEX
Ứng dụng:            Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                   RV FLEX
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 V-C
Ứng dụng:             Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                    RV 3 V-C
Hãng sản xuất:      IKA- Đức

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 V
Ứng dụng:             Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                    RV 3V
Hãng sản xuất:      IKA - Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 10 BASIC V

Model:                RV 10 Basic V
Hãng sản xuất:  IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 10 digital V - C

Model:                 RV 10 Digital V-C
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 10 DIGITAL V

Ứng dụng:         Trong công nghiệp phân tích hoá học
Model:                RV 10 Digital V
Hãng sản xuất:  IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

Bếp Gia Nhiệt HPX-200, 230 VAC
Model:                    HPX-200
Hãng sản xuất:      Savillex
Nước sản xuất:     Mỹ

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
BẾP GIA NHIỆT C-MAG HP 4

Model:                   C-MAG HP 4
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

BẾP GIA NHIỆT C-MAG HP 7

Model:                   C-MAG HP 7
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

BẾP GIA NHIỆT C-MAG HP 10

Ứng dụng:          Trong công nghiệp hoá chất, nghiên cứu...
Model:                 C-MAG HP 10
Hãng sản xuất:   IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.

Magic LAB
Ứng dụng:            Hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm
Model:                   Magic LAB
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
 

Liên Hệ

Văn phòng công ty


Phòng kinh doanh


Phòng hỗ trợ khách hàng


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây