Đèn (20 sản phẩm)

6 Elements
Tất cả các code. 

To suit all AAS
All code.
Call: 08 6281 4410

To suit Thermo Fisher / Unicam (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410

To suit Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410

To suit Perkin Elmer (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410

To suit Perkin Elmer (AAnalyst)
All code.
Call: 08 6281 4410
Mrs. Nguyễn Thị Đắt

Hitachi
All code.
Call: 08 6281 4410

Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410

Shimadzu
All code.
Call: 08 6281 4410

Thermo Electron
All code.
Call: 08 6281 4410

Varian
All code.
Call: 08 6281 4410

3-Volt Superlamps
All code.
Call: 08 6281 4410

3-Volt Superlamps (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410

10-Volt Superlamps
All code.
Call: 08 6281 4410

10-Volt Superlamps (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410

Perkin Elmer Superlamps
All code.
Call: 08 6281 4410

4 Elements
Tất cả các code. 

5 Elements
Tất cả các code. 

7 Elements
Tất cả các code. 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây