Category Archives: Lắp Đặt – Bảo Trì

Bảo Trì Máy Phá Mẫu Vi Sóng Cho SGS

bao-tri-may-pha-mau-vi-song

Việt Anh vừa tiến hành bảo trì máy phá mẫu vi sóng Mars 6 cho công ty dịch vụ phân tích SGS Tân Bình. SGS hiện đang sử dụng 3 máy phá mẫu vi sóng Mars 6 của CEM. Ngoài ra máy phá mẫu Mar 6 của CEM còn được sử dụng ở nhiều trung tâm kiểm nghiệm, phòng […]

DMCA.com Protection Status