Cốc hoà tan QLA tuân thủ USP (711) và với các thông số kỹ thuật về kích thước của Nhà sản xuất thiết bị gốc. Điều này cực kỳ quan trọng vì các cốc liên kết với các bể hòa tan khác nhau không giống nhau về kích thước. Việc thay thế một cốc bằng một cốc không được thiết kế đặc biệt cho thiết bị có thể làm giảm khả năng định tâm của cốc. Ngoài ra, đường kính bên trong cốc lớn hơn hoặc nhỏ hơn có thể thay đổi thủy động lực học. Cả hai biến số đều có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ hòa tan.

QLA có sẵn nhiều kiểu dáng cốc khác nhau, bao gồm Tất cả các cốc QLA đều được cung cấp Chứng chỉ Phù hợp (COC) nêu rõ rằng chúng tuân thủ USP và đáp ứng các thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất gốc.

Tất cả các cốc QLA đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001.

Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Chat Zalo

0916424731

DMCA.com Protection Status