LẮP ĐẶT – VẬN HÀNH

  • Tư vấn khảo sát vị trí đặt máy bởi chuyên viên của Việt Anh.
  • Lắp đặt do chuyên viên của Việt Anh trực tiếp lắp đặt
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chuyển giao công nghệ

BẢO TRÌ

  • Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn máy ngành Dược 
  • Thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn các máy đo quang phổ
  • Thực hiện các hợp đồng bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các máy được cung cấp bởi Việt Anh.