IKA - Laboratory Apparatus (65 products)

Máy Đo Độ Nhớt IKA ROTAVISC hi-vi I Complete
Ứng dụng:         Trong phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng
Model:                ROTAVISC hi-vi I Complete
Hãng sản xuất:  IKA - Đức


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Đo Độ Nhớt IKA ROTAVISC me-vi Complete
Ứng dụng:         Trong phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng
Model:                ROTAVISC lo-vi Complete
Hãng sản xuất:  IKA - Đức


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
IKA Oven 125 basic dry

Applications:                   In industry, schools / universities, research, quality control and science.
Model:                              IKA Oven 125 basic dry
Manufacture:                   IKA - Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Magic LAB
Ứng dụng:            Hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm
Model:                   Magic LAB
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ IKA Plate (RCT digital)
Kỹ thuật:            Khuấy từ gia nhiệt
Model:                IKA Plate
Hãng sản xuất:  IKA - Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt IKA C-Mag HS 7 Control
Kỹ thuật phân tích:  Khuấy từ gia nhiệt
Model:                       C-Mag HS 7 Control
Hãng sản xuất:         IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 FLEX
Ứng dụng:            Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                   RV FLEX
Hãng sản xuất:     IKA- Đức
Nước sản xuất:    Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Rotary Evaporators RV 3 V-C
Applications:                   Chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries...
Model:                              RV 3 V-C
Manufacture:                   IKA - Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 V
Ứng dụng:             Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                    RV 3V
Hãng sản xuất:      IKA - Đức
Nước sản xuất:     Đức.
Magnetic stirrer with heating IKA RET control-visc
Applications techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                                  RET Control visc
Manufacture:                       IKA- Germany
Made in:                               Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrer with heating IKA RH basic
Analytical techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                             RH Basic
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic Stirrers IKA RT 10
Analytical techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                             RT 10
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany

 
The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic Stirrers IKA RT 5
Model:              RT 5
Manufacture:   IKA- Germany
Made in:           Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA Midi MR 1 digital
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             Midi MR 1 Digital
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA KMO 2 basic
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             KMO 2 basic
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating RO 15
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             RO 15
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany

  
The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA RO 10
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             RO 10
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA RO 5
Analytical techniques:    Magnetic stirrers without heating
Model:                              RO 5
Manufacture:                   IKA- Germany
Made in:                           Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA Lab disc white
Analytical techniques:    Magnetic stirrers without heating
Model:                              Lab disc white
Manufacture:                   IKA- Germany
Made in:                           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second