Rotary evaporators (6 products)

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 FLEX
Ứng dụng:            Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                   RV FLEX
Hãng sản xuất:     IKA- Đức
Nước sản xuất:    Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Rotary Evaporators RV 3 V-C
Applications:                   Chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries...
Model:                              RV 3 V-C
Manufacture:                   IKA - Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 V
Ứng dụng:             Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                    RV 3V
Hãng sản xuất:      IKA - Đức
Nước sản xuất:     Đức.
RV 10 basic V

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG
Hãng sản xuất: IKA - ĐỨC
Model: RV 10 basic V

The product is distributed by Viet Anh.

RV 10 digital V - C

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG
Hãng sản xuất: IKA - ĐỨC
Model: RV 10 digital V - C

The product is distributed by Viet Anh.

RV 10 digital V

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG
Hãng sản xuất: IKA - ĐỨC
Model: RV 10 digital V

The product is distributed by Viet Anh.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second