Máy Ly Tâm (2 products)

Máy Ly Tâm Hettich EBA 200
Ứng dụng:          Phân tích định tính huyết tương, huyết thanh
Model:                 EBA 200
Hãng sản xuất:   Hettich- Đức
Nước sản xuất:  Đức
Máy Ly Tâm Hettich EBA 280
Ứng dụng:               Chuẩn đoán y tế, phân tích môi trường, thí nghiệm nghiên cứu
Model:                      EBA 280
Hãng sản xuất:        Hettich - Đức
Nước sản xuất:       Đức.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second