Hellma

Hellma Analytics hay gọi tắt là Hellma là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị cho ngành phân tích quang học với những phụ kiện và giải pháp về quang học bằng thủy tinh và thạch anh. Sản phẩm của Hellma được sản xuất hoàn toàn tại Đức với độ chính xác cao nhất.

Chính vì thế, kết quả đo bằng cuvet (cuvette) Hellma luôn cho kết quả có độ chuẩn xác và rất đáng tin cậy, nhằm đảm bảo chất lượng trong sản xuất và nghiên cứu.


Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status