Máy Đếm Hạt Chất Lỏng HIAC 8011+

Liên hệ

Ứng dụng:                    Đếm hạt trong mẫu chất lỏng
Model:                           HIAC 8011+
Hãng sản xuất:             Beckman Coulter
Nước sản xuất:            Mỹ