Máy đo tỉ trọng

Bột được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay và đặc tính khối lượng lớn của bột phụ thuộc vào việc chuẩn bị, xử lý và lưu trữ mẫu. Vì sự xáo trộn nhỏ của bột khối dẫn đến mật độ khối thay đổi, nên thường rất khó đo với độ tái lập tốt.

Máy đo tỉ trọng của Pharma Test mang đến các phép đo chính xác giúp tối ưu hiệu suất cho phòng thí nghiệm của bạn.


Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status