Máy đo tỉ trọng

Bột được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp hiện nay và tính chất tổng thể của một loại bột phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị, xử lý và lưu trữ mẫu. Do các sự xáo trộn nhỏ của khối bột dẫn đến thay đổi mật độ tổng thể, việc đo lường mật độ tổng thể với độ lặp lại tốt thường rất khó khăn.

Máy đo tỉ trọng bột của Pharma Test bao gồm các công cụ không chỉ đo mật độ tổng hợp mà còn đo mật độ đóng gói và độ chảy của bột. Pharma Test mang đến giải pháp đo tỉ trọng bột bằng cách kết hợp phương pháp đo độ chảy và phổ cận hồng ngoại (NIR) để cung cấp thông tin sâu hơn về bột cho bạn.


Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status