Máy Phân Tích Tổng Carbon Hữu Cơ Anatel A1000 XP

Liên hệ

Ứng dụng:                    Phân tích tổng carbon hữu cơ TOC ở mức thấp
Model:                           Anatel A1000 XP
Hãng sản xuất:             Beckman Coulter
Nước sản xuất:            MỹDMCA.com Protection Status