Máy Phân Tích Tổng Carbon Hữu Cơ QbD1200

Liên hệ

Ứng dụng:                    Phân tích TOC sử dụng cho phòng thí nghiệm
Model:                           QbD 1200
Hãng sản xuất:             Beckman Coulter
Nước sản xuất:            MỹDMCA.com Protection Status