Máy Phân Tích Tổng Carbon Hữu Cơ QbD1200

Liên hệ

  • Ứng dụng: Phân tích TOC sử dụng cho phòng thí nghiệm
  • Model: QbD 1200
  • Hãng sản xuất: Beckman Coulter
  • Nước sản xuất: Mỹ.DMCA.com Protection Status