MÁY QUANG PHỔ UV-VIS EVOLUTION 201

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:     Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
Ứng dụng :                  Dược phẩm, QC trong công nghiệp, Nghiên cứu
Model:                          Evolution 201 UV-VIS
Hãng sản xuất:           THERMO – MỹDMCA.com Protection Status