MÁY QUANG PHỔ UV-VIS EVOLUTION 60S

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
Ứng dụng:                    Dược phẩm, QC trong công nghiệp, Nghiên cứu
Model:                           EVOLUTION 60 UV-VIS
Hãng sản xuất:            THERMO – Mỹ