MÁY QUANG PHỔ UV-VIS EVOLUTION 60S

Liên hệ

  • Kỹ thuật phân tích: Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
  • Ứng dụng: Dược phẩm, QC trong công nghiệp, Nghiên cứu
  • Model: EVOLUTION 60 UV-VIS
  • Hãng sản xuất: THERMO – MỹDMCA.com Protection Status