MÁY QUANG PHỔ UV-VIS GENESYS 150

Liên hệ

  • Kỹ thuật phân tích: Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
  • Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp , Nghiên cứu, khoa học đời sống
  • Model: GENESYS 150 UV-VIS
  • Hãng sản xuất: THERMO- MỸ
    DMCA.com Protection Status