MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 140

Liên hệ: 0916 424 731

  • Kỹ thuật phân tích: Quang phổ hấp thu phân tử
  • Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống
  • Model: GENESYS 140 Visible
  • Hãng sản xuất: THERMO- Mỹ


    DMCA.com Protection Status