MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 140

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      Quang phổ hấp thu phân tử
Ứng dụng:                    Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống
Model:                           GENESYS 140 Visible
Hãng sản xuất:             THERMO- MỹDMCA.com Protection Status