MÁY THỬ ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC 3 TRONG 1 PTB 311E

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:        USP <1217> và EP <2.9.8>
Ứng dụng:                      Kiểm tra bề dày- độ cứng- đường kính viên thuốc
Model:                             PTB 311E
Hãng sản xuất:               PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:              ĐỨC.DMCA.com Protection Status