MÁY THỬ ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC TỰ ĐỘNG PTB 420

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:     USP <1217> và EP <2.9.8>
Ứng dụng:                   Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                          PTB 420
Hãng sản xuất:            PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:           ĐỨC.DMCA.com Protection Status