Máy thử độ cứng

Kiểm tra độ cứng của thuốc viên được sử dụng để kiểm tra điểm vỡ vụn và tính toàn vẹn cấu trúc của thuốc viên khi bảo quản, vận chuyển và xử lý trước khi sử dụng. Tất cả các thiết bị kiểm tra độ cứng của thuốc viên Pharma Test đều đáp ứng các yêu cầu mới nhất của Dược điển USP và EP.


DMCA.com Protection Status