MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN THUỐC PTF 10E/ER

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:           USP, EP và DAB
Ứng dụng:                         Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                                PTF10 E/ER
Hãng sản xuất:                  PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:                 ĐỨC.DMCA.com Protection Status