MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN THUỐC PTF 3DR

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:           USP, EP và DAB
Ứng dụng:                         Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                                PTF 3DR
Hãng sản xuất:                  PHARMATEST – ĐỨC
Nước sản xuất:                 ĐỨC.DMCA.com Protection Status