MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN THUỐC PTF 60ERA

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:       USP, EP và DAB
Ứng dụng:                     Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                            PTF60ERA
Hãng sản xuất:              PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:             ĐỨC.DMCA.com Protection Status