MÁY THỬ ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC PTB M

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích: USP <1217> và EP <2.9.8>
Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model: PTB M
Hãng sản xuất: PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất: ĐỨC

 DMCA.com Protection Status