Kể từ khi phát minh ra thiết bị COULTER COUNTER đầu tiên vào năm 1954, Beckman Coulter đã xây dựng một dòng sản phẩm đầy đủ các cải tiến giúp hợp lý hóa việc đếm tế bào, định cỡ, phân tích khả năng tồn tại và theo dõi nuôi cấy tế bào, giúp hỗ trợ bạn trong khoa học đời sống.

Mọi giải pháp Beckman Coulter tạo ra đều hướng tới khách hàng giúp nâng cao hiệu suất, độ chính xác và hiệu quả quy trình làm việc. Từ đó, dòng máy đếm tế bào đầy đủ chức năng ra đời, bao gồm máy kiểm tra khả năng tồn tại của tế bào Vi-CELLmáy phân tích kích thước hạt Multisizer 4e.

Mỗi loại thiết bị có một cách hoạt động khác nhau để giúp bạn đếm, định cỡ và theo dõi sức khỏe tế bào. Chúng là những nền tảng mạnh mẽ, linh hoạt và chính xác nhưng vẫn hoàn toàn thân thiện với người dùng và trực quan.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

DMCA.com Protection Status