Máy thử độ tan rã

Máy thử độ tan rã của thuốc viên được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm để đánh giá các đặc tính phân hủy của các công thức và kiểm tra chất lượng của các dạng bào chế khác nhau. Tất cả các máy kiểm tra độ tan rã viên nén và viên nang của Pharma Test đều hoàn toàn tuân thủ Dược điển USP và EP hiện hành và hỗ trợ cả giỏ loại A và loại B cho các mẫu thông thường hoặc lớn hơn.

Các thiết bị kiểm tra độ tan rã của Pharma Test có sẵn với một số cấp độ tự động hóa:

» Kiểm tra độ tan rã hoàn toàn tự động: PTZ AUTO EZ
» Kiểm tra độ tan rã bán tự động: PTZ AUTO
» Kiểm tra độ tan rã thủ công: PTZ-S, DIST-3

DMCA.com Protection Status