MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ 3 GIỎ DIST-3

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:         USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>
Ứng dụng:                       Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                              DIST-3
Hãng sản xuất:                PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:               ĐỨC.DMCA.com Protection Status