MÁY THỬ ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC PTB 111E

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:            USP <1217> và EP <2.9.8>
Ứng dụng:                          Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                                 PTB 111E
Hãng sản xuất:                   PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:                  ĐỨC.DMCA.com Protection Status