Máy Thử Độ Hoà Tan 14 Cốc PTWS 1420

Liên hệ

Tuân thủ dược điển:    USP <711/724>, EP <2.9.3/4>, BP, DAB và JP <15>
Model:                           PTWS 1420
Hãng sản xuất:             Pharmatest – Đức
Nước sản xuất:            Đức.DMCA.com Protection Status