Kiểm tra độ hoà tan là phương pháp xác định và chứng minh tính khả dụng của thành phần dược hoạt tính (API) trong dạng thành phẩm của thuốc. Kiểm tra độ hoà tan phản ánh tính khả dụng của hoạt chất và cho phép dự đoán thời gian để hoàn toàn giải phóng hoạt chất từ dạng thành phẩm. Phép thử này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm, nghiên cứu độ tương đương và quyết định phát hành sản phẩm. Yêu cầu hệ thống thử độ hoà tan cung cấp kết quả chính xác và có thể lặp lại là rất quan trọng.

Với kinh nghiệm và chất lượng đã được khẳng định trên thị trường quốc tế về các thiết bị ngành dược, Pharma Test cung cấp nhiều loại máy thử độ hoà tan (máy đo độ hoà tan) phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Có thể kể đến như: máy thử độ hoà tan 6, 8, 12 hoặc 14 vị trí với chế độ vận hành thủ công, bán tự động hoặc tự động.

Tất cả các máy thử độ hòa tan của Pharma Test đều tuân thủ đầy đủ dược điển Mỹ (USP) và dược điển châu Âu (EP). Được sử dụng hệ thống công cụ MonoShaft ™ cùng với một loạt các phụ kiện có sẵn.

Các thiết bị kiểm nghiệm dược phẩm của Pharma Test do Việt Anh cung cấp đang có mặt tại nhiều trường đại học, Viện kiểm nghiệm, nhà máy dược lớn tại Việt Nam như: VKN thuốc HCM, VKN thuốc Trung ương, nhà máy dược Glomed, nhà máy dược Stada, Dược Hậu Giang…

Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status