Các sản phẩm pipet (pipette) của IKA PETTE từng đạt giải thưởng German Design AwardiF Design Award. Các thiết bị định lượng này có dung tích từ 0,1 μl đến 10 ml và cho phép xử lý chất lỏng linh hoạt nhất trong bất kỳ phòng thí nghiệm hiện đại nào. Mỗi pipet đi kèm với ba tay cầm với các kích cỡ và chất liệu khác nhau. Giúp cho việc xử lý chất lỏng tiện dụng và chính xác được đảm bảo.

Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status