Máy quang phổ

Máy quang phổ là thiết bị hoạt động dựa trên phân tích quang phổ của ánh sáng. Thiết bị này sẽ phân tích chùm sáng phức tạp thành những chùm sáng đơn sắc. Từ đó, thu được các thông tin về thành phần, tính chất hay trạng thái của những khối vật chất liên quan đến chùm ánh sáng đó.

Máy quang phổ của Thermo là sản phẩm đến từ Mỹ. Nổi bật với độ bền, độ chính xác và độ lặp lại.


Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Hàng có sẵn
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Hàng có sẵn
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Hàng có sẵn
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
Liên hệ: 0916 424 731
DMCA.com Protection Status