MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 40

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
Ứng dụng:                    Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống.
Model:                           GENESYS 40 Visible
Hãng sản xuất:             THERMO – MỹDMCA.com Protection Status