MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 30

Liên hệ

  • Kỹ thuật phân tích: Quang phổ hấp thu phân tử
  • Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống
  • Model: GENESYS 30 VIS
  • Hãng sản xuất: THERMO- MỸ
    DMCA.com Protection Status