MÁY QUANG PHỔ VISIBLE GENESYS 30

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      Quang phổ hấp thu phân tử
Ứng dụng :                   Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống
Model:                           GENESYS 30 VIS
Hãng sản xuất:            THERMO- MỸ