MÁY QUANG PHỔ UV-VIS GENESYS 10S

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      Quang phổ hấp thu phân tử
Ứng dụng :                   Thực phẩm, môi trường, khoa học và đời sống…
Model:                           GENESYS 10S UV-VIS
Hãng sản xuất:             THERMO- MỸDMCA.com Protection Status