MÁY QUANG PHỔ UV-VIS GENESYS 50

Liên hệ

  • Kỹ thuật phân tích: Quang phổ hấp thu phân tử UV-Vis
  • Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp, Nghiên cứu, khoa học đời sống
  • Model: GENESYS 50 UV-VIS
  • Hãng sản xuất: THERMO – Mỹ
    DMCA.com Protection Status