Máy Tổng Hợp Hoá Học Discover 2.0

Liên hệ: 0916 424 731

  • Kỹ thuật phân tích: Tổng hợp hoá học
  • Model: Discover 2.0
  • Hãng sản xuất: CEM
  • Nước sản xuất: Mỹ.


    DMCA.com Protection Status