HỆ THỬ ĐỘ HOÀ TAN 8 CỐC ADS-L 820

Liên hệ

Ứng dụng:           Thử độ hòa tan thuốc tự động
Model:                  ADS-L 820
Háng sản xuất:    Pharmatest – Đức
Nước sản xuất:   Đức.DMCA.com Protection Status