MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ 1 GIỎ PTZ-S

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>
Ứng dụng:                    Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                           PTZ-S
Hãng sản xuất:             PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:            ĐỨC.DMCA.com Protection Status