Máy Thử Độ Tan Rã Bán Tự Động PTZ-AUTO

Liên hệ

  • Kỹ thuật phân tích: USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>
  • Ứng dụng: Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
  • Model: PTZ-AUTO
  • Hãng sản xuất: Pharma Test
  • Nước sản xuất: Đức.
    DMCA.com Protection Status