MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ BÁN TỰ ĐỘNG PTZ -AUTO

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:       USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>
Ứng dụng:                     Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                            PTZ-AUTO
Hãng sản xuất:              PHARMATEST- ĐỨC
Nước sản xuất:             ĐỨC.DMCA.com Protection Status