MÁY THỬ ĐỘ TAN RÃ TỰ ĐỘNG PTZ AUTO EZ

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:      USP <701/2040> và EP <2.9.1 / 2.9.1.2>
Ứng dụng:                    Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu)
Model:                           PTZ AUTO EZ
Hãng sản xuất:             PHARMATEST
Nước sản xuất:            ĐỨC.DMCA.com Protection Status