Free Webinar: Phân Tích Kim Loại Nặng Trong Thức Ăn Của Trẻ Nhỏ

Vào cuối năm 2019, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về thực phẩm dành cho trẻ em có hàm lượng asen, chì, cadmium và thủy ngân cao. Kể từ đó, một ủy ban quốc hội đã được thành lập để lập pháp luật các tiêu chí chấp nhận đối với các kim loại nặng độc hại trong các thực phẩm này. Kế hoạch Closer to Zero của FDA đưa ra các bước để giảm thiểu phơi nhiễm, bao gồm cải thiện phương pháp luận hiện tại để đáp ứng các mức độ hành động trong Đạo luật An toàn Thực phẩm cho Trẻ em được đề xuất.

Hội thảo trên web này sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các sửa đổi phương pháp hiện tại mà FDA đang xem xét cũng như nêu bật kỹ thuật phân tích khối phổ và plasma kết hợp cảm ứng (ICPMS), được FDA sử dụng, có thể được thực hiện trong các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm ngày nay.

Thứ 4, 07/12/2021, 23:00 – 00:00 giờ Việt Nam

Những gì bạn sẽ học được

  • Nhận thông tin cập nhật về phương pháp luận của FDA để kiểm tra hàm lượng kim loại nặng trong thức ăn trẻ nhỏ theo giới hạn quốc hội đề xuất
  • Tìm hiểu cách thực hiện xử lý vi sóng đối với 40 mẫu SRM thực phẩm, thức ăn trẻ nhỏ và mẫu trắng trong một mẻ duy nhất
  • Tìm hiểu cách chạy ICP-MS của bạn một cách tốt nhất để phân tích thực phẩm và cách tin tưởng vào dữ liệu của bạn với các tính năng phần mềm mới của chúng tôi.

Ai nên tham dự

  • Các nhà quản lý phòng thí nghiệm phân tích kim loại, nhà hóa học và kỹ thuật viên liên quan đến việc kiểm tra kim loại vết của thực phẩm
  • Các nhà quản lý phòng thí nghiệm và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đang tìm cách tối ưu hóa phân tích kim loại nặng trong thực phẩm
  • Giám đốc phòng thí nghiệm và người quản lý trung tâm dịch vụ phân tích đang tìm cách tăng thông lượng xét nghiệm mẫu thực phẩm

Người thuyết trình

Kevin Kubachka, Ph.D.


Analytical Chemist


FDA Forensic Chemistry Center

Elaine Hasty


Senior Applications Chemist


CEM Corporation

Jenny Nelson


Applications Scientist


Agilent Technologies

Thiết bị được sử dụng

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status