Analytica Vietnam Webinar: Phá Mẫu Thực Phẩm Phức Tạp Bằng Công Nghệ Vi Sóng Trong Một Lần Chạy

Sự kiện Analytica Vietnam 2021 lần này sẽ được tổ chức online theo hình thức webinar. Đến với Analytica lần này, Việt Anh có đại diện là CEM Coporation, sẽ thuyết trình trong buổi webinar với chủ đề:

Phá Mẫu Thực Phẩm Phức Tạp Bằng Công Nghệ Vi Sóng Trong Một Lần Chạy“.

Phòng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc các trung tâm kiểm định thường nhận được nhiều loại mẫu khác nhau và phải đối mặt với những thách thức trong việc phân nhóm mẫu. CEM sẽ chia sẻ về cách chuẩn bị và phân tích thực phẩm bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma bằng cảm ứng (ICP-OES) và khối phổ ICP (ICP-MS) theo phương pháp FDA EAM 4.4 và 4.7.

CEM sẽ cung cấp các phương thức và kỹ thuật để chuẩn bị một loạt các mẫu thực phẩm đa dạng về thành phần trong một lần chạy, bao gồm lựa chọn axit, bộ đựng mẫu và cài đặt chương trình. Sau đó, sẽ định lượng các nguyên tố trong mẫu bằng cách sử dụng kỹ thuật ICP-MS và ICP-OES, đồng thời sử dụng các phổ liên quan để nhìn sâu hơn vào tạp chất và thành phần nền mẫu, đồng thời hỗ trợ phát triển phương pháp. Bằng phương pháp này, các phòng kiểm nghiệm và các trung tâm kiểm định thực phẩm có thể tăng năng suất chạy mẫu, giảm việc phân tích và tiết kiệm chi phí hoạt động.

Người tham dự có thể

  • Tìm hiểu cách thực hiện việc phân hủy bằng vi sóng đối với 40 mẫu thực phẩm đa dạng về thành phần và mẫu trắng trong một mẻ duy nhất.
  • Tìm hiểu các phương pháp do FDA khuyến nghị trong việc chuẩn bị mẫu và phân tích nguyên tố bằng ICP-OES và ICP-MS.
Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status