Analytica Vietnam Webinar: Quản Lý Việc Tuân Thủ Quy Định Trong Thử Nghiệm Độ Hòa Tan

Sự kiện Analytica Vietnam 2021 lần này sẽ được tổ chức online theo hình thức webinar. Đến với Analytica lần này, Việt Anh có đại diện là Pharma Test, sẽ thuyết trình trong buổi webinar với chủ đề:

Quản Lý Việc Tuân Thủ Quy Định Trong Thử Nghiệm Độ Hòa Tan“.

Mr. Björn Fähler sẽ cung cấp cho người xem một cái nhìn tổng quan về các ứng dụng của thử nghiệm độ hòa tan thuốc viên và tầm quan trọng trong kiểm tra chất lượng quan trong ngành dược, thực phẩm và mỹ phẩm. Cũng như những yêu cầu về tính xác thực và độ chính xác cơ học trong các thử nghiệm độ hòa tan. Ngoài ra, buổi hội thảo cũng hướng dẫn các bước hiệu chuẩn máy hòa tan đảm bảo độ chính xác và kết quả đáng tin cậy.

Người tham dự có thể:

  • Có kiến thức về các tiêu chuẩn trong quy trình thẩm định máy hòa tan
  • Có kiến thức về những điểm quan trọng cần lưu ý trong quy trình thẩm định máy hòa tan
  • Có kiến thức về các dụng cụ,thao tác, và có thế xây dựng quy trình thẩm định máy hòa tan cho phòng thí nghiệm..
Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status