Video: Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân Băng Thông Rộng Để Bàn Với 7 Hạt Nhân Phân Tích Mẫu Trong Vòng Chưa Đầy 40 Phút

X-Pulse là thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân để bàn băng thông rộng với nhiều tùy chọn linh hoạt, có khả năng nhận diện các hạt nhân trong từ trường cho 31 nguyên tố hóa học khác nhau trong cùng cả hai kênh hoạt động.

Video này sẽ cho ra phổ của bảy trong số các hạt nhân này trên một hệ máy X-Pulse, cho thấy việc điều chỉnh và khớp X-Pulse với các hạt nhân và mẫu khác nhau đơn giản và quan trọng như thế nào. Video này cũng sẽ chứng minh tầm quan trọng của việc lựa chọn và kết hợp các hạt nhân trong phân tích cộng hưởng từ của X-Pulse.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status