Demo Trực Tuyến – Hệ Phá Mẫu Vi Sóng BLADE

Thứ 5, 16/02/2023
09:00 – 10:00
AM

Tóm tắt

Tương lai của phương pháp phá mẫu vi sóng đã xuất hiện. BLADE là hệ phá mẫu vi sóng thế hệ mới mang lại tốc độ, đơn giản, và tối ưu cho các phòng thí nghiệm, vừa tăng hiệu suất vừa chuyên sâu trong phân tích thành phần hóa học.

Đăng ký demo trực tuyến để tìm hiểu các ứng dụng của quá trình phá mẫu bằng vi sóng BLADE. Buổi demo sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống BLADE và phân tích trực tiếp các mẫu khác nhau trong từng buổi. Bạn muốn xem cách thức hoạt động của BLADE? Vui lòng nhập thông tin vào bảng đăng ký và mẫu của bạn có thể được chọn.

Những gì bạn sẽ học được

  • Cách chuẩn bị nhanh chóng một mẫu để phân tích
  • Lợi ích của việc trộn đều mẫu với axit
  • Cách BLADE đơn giản hóa quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm của bạn

Ai nên tham dự

  • Quản lý phòng thí nghiệm
  • Nhà hóa học phân tích
  • Bất kỳ ai trực tiếp làm trong quá trình chuẩn bị mẫu.

Người trình bày

Michael “Howie” Howe
BLADE Product Specialist
CEM Corporation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status