Máy Tổng Hợp Hoá Học Hữu Cơ Và Vô Cơ Discover SP

Liên hệ

Kỹ thuật phân tích:    Tổng hợp hoá học
Model:                         Discover SP
Hãng sản xuất:           CEM
Nước sản xuất:          Mỹ    DMCA.com Protection Status